Online Bilet

EXPORT GATEWAY AFRICA

EXPORT GATEWAY AFRICA

31 Ekim - 2 Kasım 2024

%40 indirimli

Tek Gün Geçerli Online Giriş Bileti 150 TL´dir

ZİYARETÇİNİN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMESİ VE ONAYI

Ziyaretçi, CNR Holding A.Ş. nezdinde bulunan bilgilerinin, tarafınca yapılan beyana uygun, doğru ve eksiksiz bilgeleri olduğunu; bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu derhal Organizatöre yazılı olarak bildireceğini ve güncel bilgilerini içeren yeni bir formu imzalayarak Organizatöre teslim edeceğini, Organizatör nezdinde beyan ettiği bilgilerinin işleme amacı dışında kullanmayacağı, rızası yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3.kişilere aktarılmayacağı, mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgilerin bu durumun istinasını teşkil ettiği hususlarında bilgilendirildiğini, kanuni ya da hizmete/sözleşmeye bağlı fiili gereklilikler halinde Organizatörün birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3.kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete/sözleşmeye bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızası ile onay verdiğini, Organizatörün 6698 sayılı yasa kapsamında kendisine gerekli açıklamaları yaptığını ve bu yasadan kaynaklanan hakları konusunda kendisine bilgi verildiğini kabul beyan ve ikrar eder.

Ziyaretçiler, fuar adına, kayıt sırasında edinilen tüm kişisel bilgilerin CNR Holding A.Ş. veri tabanında toplanılacağını ve CNR Holding A.Ş. tarafından ya da 3. şahıslar tarafından promosyon, e-bülten gönderimi, çağrı merkezi aramaları, SMS gönderimi ve hedefli pazarlama amaçlı kullanılabileceğini kabul ederler. Verilerin değişiklik ve düzeltilmesi ile ilgili talepler Data & Arge Departmanı, CNR Expo Fuar Merkezi, Yeşilköy, 34149, Bakırköy İstanbul - Türkiye adresine ya da ziyaretci@cnr.net e-mail adresine bildirilebilir.

Güvenlik sebebiyle, suç önlemek ve tespit etmek üzere, tüm fuar alanı kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilmektedir.

Bir Sonraki Adım: Onay Sayfası